Geiko Gi: het trainingspak:

Bij het aandoen van het jasje wordt zowel bij mannen als bij vrouwen de linker rever over de rechter rever geslagen, en vervolgens de Obi om het middel geknoopt.

De Obi heeft als belangrijkste functie het dichtknopen van de Uwagi, aan de kleur van de Obi kan het trainingsniveau van de JitsuKa afgelezen worden.

Bij het omdoen van de Obi brengen we het midden van de Obi op heuphoogte tegen de voorpanden van de Uwagi, haal vervolgens de uiteinden links en rechts achter de rug om terug naar de voorkant en kruis de uiteinden, zorg ervoor dat er op de rug geen knoop of extra verdikking komt. Haal het linkerdeel van de Obi bovenlangs onder de banden door. De knoop van de Obi zit aan de voorkant net onder de navel (de zgn. platte knoop) ter hoogte van de Hara (het centrum waaruit alle bewegingen voortgebracht worden).

Als er tijdens de training een Obi opnieuw moet worden vastgemaakt, wordt er afgegroet, gaat op 1 knie zitten met de rug naar de trainingspartner en knoop hem weer om het middel.

Vanuit de etiquette is het zo dat op het moment dat de knoop zich aan de zijkant van het lichaam bevindt, men de Sensei  uitdaagt, wanneer deze zich op de rug bevindt men tot de dood wilt gaan.