De deelnemers krijgen bij de les(sen) de technieken aangeleerd hoe je moet stoten en of trappen.
De oefeningen varieren van spelvormen tot lastige combinaties waarbij coordinatie belangrijk is.
Hierdoor richten de deelnemers zich niet op het raken van de ander, maar het correct uitvoeren van de bewegingen.
Het sparren tegen elkaar word op een veilige manier gedaan door de stootten uit te voeren op het boven lichaam, en niet op het hoofd.